Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Teodor V. Ştefănică
Adresa:
Galaţi
Cetăţenia:
română

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Perioada
1990 – prezent
Funcţia sau postul ocupat
profesor /inspector şcolar pentru învăţământul primar
Principalele activităţi şi responsabilităţi
activitate didactică – activitate de îndrumare şi control
Numele şi adresa angajatorului
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Galaţi / Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
învăţământ preuniversitar
Funcţia sau postul ocupat
institutor
Principalele activităţi şi responsabilităţi
activitate didactică
Numele şi adresa angajatorului
Şcoala Gimnazială nr. 18, Galaţi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
învăţământ preuniversitar

EDUCAŢIE

Studii postuniversitare

Perioada
2008 – 2009
Calificarea / diploma obţinută
management educaţional
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
management educaţional
Numele instituţiei de învăţământ
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
postuniversitar

Studii universitare

Calificarea / diploma obţinută
jurist / Diplomă de licenţă în Drept
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
domeniul juridic
Numele instituţiei de învăţământ
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
universitar
Calificarea / diploma obţinută
lb. franceză – Diplomă de Institutor
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
predare la clasele I – IV
Numele instituţiei de învăţământ
Institutul Pedagogic Bacău, Facultatea de Filologie
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
universitar de scurtă durată

Studii liceale

Calificarea / diploma obţinută
învăţător / Diplomă de Învăţător
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
predare în învăţământul primar
Numele instituţiei de învăţământ
Liceul Pedagogic „Al. Vlahuţă”, Bârlad
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
învăţământ preuniversitar

FORMARE

Certificat de formator
Info Educaţia, Iaşi
Perioada
decembrie 2007
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Certificat de formator pe domeniu
IMC Consulting
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Proiectul PHARE 2004 – Accesul la Educaţie al grupurilor defavorizate
Perioada
2006 – 2007
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Atestat de vizită de studiu Arion
Lycée Collège Blaise de Vigenère, Saint Pourcain sur Sioule, France
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Formare de-a lungul întregii vieţi
Perioada
martie 2006
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Certificat de formare
Direcţia Juridic şi Control din cadrul MEdC
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
expert în domeniul Juridic şi Control
Perioada
2005 – 2006
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Certificat de formator
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Educaţia pentru Sănătate
Perioada
2004 – 2005
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Mentor
Unitatea de Management a P.I.R.
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Proiectul pentru Învăţământul Rural (P.I.R.)
Perioada
2004 decembrie
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare
Atestat
Institutul Universitar pentru Formarea Profesorilor (I.U.F.M.) al Academiei Aix-Marseille, Franţa
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Internet, corespondence scolaire et pedagogie du projet
Perioada
iunie 2004
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Certificat de participare – formator la cursul de formare a profesorilor
IMC Consulting
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Proiectul „Accesul la educaţie al populaţiilor defavorizate, cu focalizare pe rromi”
Perioada
2003 – 2004
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Certificat de formator – mediatori şcolari
Colegiul Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr”, Cluj-Napoca
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Proiectul „Accesul la educaţie al populaţiilor defavorizate, cu focalizare pe rromi”
Perioada
2004
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Atestat de formare continuă
Proiectul PHARE 2001
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
formator
Perioada
2003 – 2004
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Adeverinţe de formare
C.C.D. şi I.S.J. Galaţi
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Stagii de formare în cadrul Proiectului 2000+ (260 de ore)
Perioada
1998 – 2001
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Adeverinţă de formare
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Educaţia pentru Calitate
Perioada
septembrie 2000
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Certificat de absolvire
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
formarea inspectorilor şcolari
Perioada
1999
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Adeverinţă
I.S.J. Galaţi, C.C.D. Galaţi / Fundaţia pentru o Societate Deschisă
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice
Perioada
1999
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Adeverinţă
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Formarea formatorilor locali
Perioada
1998
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Adeverinţă
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Iniţiere în utilizarea calculatorului
Perioada
1997, 2001
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă
Adeverinţă
Centrul de educaţie şi formare profesională „Step by step”, Bucureşti
Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Alternativa educaţională „Step by step”
Perioada
1996
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ
formare continuă

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ

 1. Micul Matematician (coautor), Editura Nomina, Piteşti, 2008-2009
 2. Sugestii de abordare transdisciplinară în învăţământul primar (coautor), Galaţi, 2008
 3. Matematica pentru clasele III – IV (coautor), Editura Carminis, Piteşti, 2002
 4. Matematica pentru clasele III – IV (coautor), Editura Carminis, Piteşti, 2002
 5. Aproape totul despre metoda figurativă, matematica pentru învăţământur primar (coautor), Editura Carminis, Piteşti, 2003
 6. Referent ştiinţific al unor lucrări de speciailtate
 7. Membru în colegiul de redacţie al revistei Învăţământul primar
 8. Articole de specialitate în Tribuna învăţământului şi Şcoala gălăţeană

ALTE ASPECTE

Membru in Comisia Nationala de Specialitate

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă
limba română
Limbi străine cunoscute
limba franceză – avansat
Competenţe şi abilităţi sociale
 • adaptabilitate la particularităţile lucrului în echipă;
 • abilităţi de comunicare;
 • abilităţi de a negocia şi soluţiona conflicte;
 • sociabilitate.
Competenţe şi aptitudini organizatorice
 • proiectarea, coordonarea şi desfăşurarea proiectelor;
 • munca în echipă;
 • creativitate;
 • exemplul personal;
 • meticulozitate;
 • adept al luctului bine făcut;
 • formator în mai multe domenii;
 • activitate în colegii redacţionale;
PROIECTE
 • Membru în echipa de implementare – PHARE 2004/016-772.01.01.02 – Accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate – formator;
 • Phare 2001 – Accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate, cu focalizare pe rromi – formator;
 • Educaţie pentru sănătate în şcoala românească – formator;
 • PHARE RO0140.02 – Proiect E0293C – Formare mediatori şcolari – formator.
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului
 • Word;
 • Excel.
Alte competenţe şi aptitudini
 • bună pregătire de specialitate, psihopedagogică şi în didactica învăţământului primar;
 • experienţă în activitatea de îndrumare şi control;
 • cunoaşterea învăţământului preuniversitar gălăţean şi a particularităţilor de dezvoltare a reţelei şcolare din judeţul Galaţi
 • pregătire juridică superioară;
 • bună cunoaştere a legislaţiei şcolare;
 • practică în rezolvarea operativă a sesizărilor şi memoriilor;
 • capacitate de comunicare şi experienţă în redactarea documentelor de control;
 • rigoare şi consecvenţă în asigurarea calităţii în învăţământ.
Aptitudini sportive
tenis de câmp, tenis de masă, fotbal
Permis de conducere
categoria B, din 1988