CÂND TOTUL…

Dacă totul ar fi adevărat
Viața ar căpăta chip dramatic
Ar fi ca o furtună în care
Seninul se încaieră cu ceața
Te-ai confunda cu tine însuți
Ai arde în toate sensurile
Neputând număra ce-ți rămâne

Încercând să vânezi sublimul
Tu însuți ai rămâne fără contur

Când totul e adevărat
Te temi că bucuria-i făcută
Din ciudate mici cioburi colorate
Asemeni unui vitraliu
Care cercetat de-aproape
E de fapt capriciul unor spărturi
Ce frâng și cotropesc lumina

Uitarea doar ar mai putea adăuga
Vreo perlă-n șirul gata închegat

Și doar
Paharul LUNII ochi umplut cu ea
Te-ar mai absoarbe în desfăt cu vraja sa
Pe când amestecat cu muzici nalte și fluide
Te-aduni în drum spre game-n formă de abside

Așa că azi
M-aș apuca să cercetez chiar infinitu-un pic
Căci n-am de mine timp n-am de nimic…


Share

06 august 2020 de Teodor Ștefănică
Categorii: Articole de fond | Etichete: , , | 17 comentarii

FULGURAȚIE ANIVERSARĂ!

Uneori,
în nopțile cu semiLună,
prind curaj și îmi doresc
să privesc de sus orașul, lumea,
de pe o rază întreagă
a jumătății de astru.

Aș putea
(fără să fiu observat)
să picur una câte una
vocale din bolta întunecată,
ca un îndemn antihiatic.

Aș mai răsări lumină celestă
din chiar luminile pământului
văzute, de acolo, de sus,
ca o puzderie de ochi abandonați
în catifeaua neagră a unui august ospitalier.

Aș reproiecta literă cu literă,
piatră cu piatră
casele încă neîncepute,
pe cele rău începute
sau neterminate,
înălțând orașul între ceva și altceva,
înscriindu-i turnul simbol pe cer,
unde abisul ar deveni înțelepciune.

Dar, pentru că între timp
proiecția razei aceleia va ajunge
undeva între Carul Mare și Orion,
devine inutilă imaginația mea,
pe când realitatea
mă împresoară-
ndelung
îndelung…


Share

06 august 2019 de Teodor Ștefănică
Categorii: Articole de fond, Evenimente | 6 comentarii

ASTĂZI, LA AL 32-lea LUSTRU, DESPRE ILUȘTRI AI UNIRII!

(din nou)

PRIN MÂNJINA, SPRE 24 IANUARIE!

Costache Negri – 32 ani

Mihail Kogălniceanu – 27 ani

Nicolae Balcescu – 25 ani

Alexandru Ioan Cuza – 24 ani

Ion Ghica –  28 ani

Vasile Alecsandri  – 23 ani

Alecu Russo –  25 ani

Ion Ionescu de la Brad –  26 ani

Dimitrie Bolintineanu – 25 ani

Acestea erau vârstele unor tineri de excepţie pe la 1844, când au început să se întâlnească periodic la moşia de la Mânjina – azi satul Costache Negri din judeţul Galaţi – a familiei Negri, unde a prins rădăcini ideea Unirii.

Astăzi aduc omagiu lui Costache Negri, cel ce a fost sufletul grupului  de tineri cărturari care se reuneau adesea la Mânjina spre a discuta probleme de natură politică, spre a tălmăci în cuvinte  și fapte marile reforme europene ce vor prinde viaţă românească în timpul domniei lui Cuza Vodă. Forţa înţelepciunii sale drepte, căldura blândeţii şi nobleţea caracterului său au fost tăriile care au unit grupul, ca un exerciţiu pentru Unire. Ce model, ce modele pentru zilele noastre!

Românii, şi cu deosebire gălăţenii, să arunce o privire în timp şi vor vedea, acum  160 de ani,  pe

Alexandru Ioan Cuza – 39 ani, Domn al Principatelor,

Costache Negri – 47 ani,

Mihail Kogălniceanu – 42 ani

Ion Ghica –  43 ani

Vasile Alecsandri  – 38 ani

Ion Ionescu de la Brad –  41 ani

Dimitrie Bolintineanu – 39 ani

prinşi în vreo Horă a Unirii, după ce ani la rînd, adesea, la Mînjina, călcaseră iarba sau omătul, privind, respirând, discutând aprins, plănuind un excepţional drum istoric, încheiat simbolic cu o  Horă cât o ţară.

…Bălcesu se stinsese; peste vreo 10 zile va fi fost urmat de Russo…

Uneori sau …adesea, pe nedrept, Galațiul, Mânjina Galaţiului sunt mai puţin marcate pe harta  națională a marii reuşite: Unirea din 24 Ianuarie.


Share

24 ianuarie 2019 de Teodor Ștefănică
Categorii: Articole de fond | 1 comentariu

PREFIGURÂND ZORII UNEI MARI ATRACȚII !

Pentru generații  de-a rândul ale ultimilor 150 de ani, Eminescu a rămas Marele Poet, un Tot Singular prin ceea ce a creat și modul în care a făcut-o. Astăzi, față de cei cărora școala li s-a adresat întotdeauna – copiii, tinerii – nu numai că nu au fost recuperate datoriile care se acumulaseră până în 1990  în sensul „înmânării” unei sfinte icoane, dar acestea, datoriile, s-au complicat. În contextul unor dezbateri referitoare la „depășirea blocajelor mitologice”, provocate de istoricul Lucian Boia, dezbateri pătrunse în cultura noastră după 1990, acestea  s-au „bucurat” ulterior de o proastă gestionare prin implicarea unor „analiști voluntariști”. Într-o asemenea frământare, zurbagii de tot soiul s-au apucat a se îndrepta obraznic asupra universului eminescian, contaminând, în drumul și-n reculul lor, opinia publică și, implicit, instanțe cu vocație educațională. Din fericire, școala și dascălii autentici rezistă unor asemenea atacuri, însă, în decența și altitudinea gestului lor, reacția față de dăunătorii pribegi nu a fost suficient de susținută.

Când marile spirite ale neamului au așezat poetul în fruntea esențelor culturii românești, ne întrebăm dacă mai e nevoie să ne oferim chezași pentru opera eminesciană, în toată complexitatea ei. Ne rămâne, totuși, să transmitem tezaurul celor care vin după noi. „A fost cândva un Eminescu, de o învățătură, de o bogăție, de o sinceritate și de o putere uimitoare” (N. Iorga).

Să ne închipuim un scenariu axiologic strălucitor, în care purtătorul semnificațiilor să fie Poetul. Drumul spre El ar fi drumul către însăși sănătatea poporului nostru. Cu cât sunt mai timpurii primii pași și mai cu grijă îndrumați, cu atât atracția e mai captivantă, pentru că mrejele acesteia intră în cămara fără dimensiuni: sufletul.

Păstrându-ne în cadrul generos al școlii, ne întrebăm cum să-i apropiem pe elevi de un univers față de care chiar noi, cei mari, ne apropiem cu sfială? Se face suficient pentru a cultiva imaginea monumentală a Poetului? Există o anume vârstă la care un asemenea demers e mai potrivit? Este masa de elevi în stare să relaizeze măreția operei eminesciene? Ce și cât ar trebui selectat din opera poetului și, mai ales, cum ar trebui prezentată în școală? Sunt doar câteva din întrebările pe care ni le punem atunci când încercăm să „mediem” contactul dintre elevii noștri și Eminescu.

De fapt cu ce operăm? Pe de o parte sunt elevii, pe de altă parte e Eminescu-Poetul, genial, dar și, cu note mai lesne perceptibile, Eminescu-Omul, înverșunat să-și arate rangul pe Pământ. E un lucru constatat că, date fiind particularitățile elevilor la diferite vârste, strădania de a le prefigura o atracție ideatică nu e tocmai ușoară. O cale care ar putea fi urmată este aceea ca, prin creații cu grijă alese și prezentate, să-i apropiem de omul Eminescu, pentru ca de aici să încercăm iarăși a urma căi ale spațiului operei.

Considerăm că actuala alcătuire a manualelor de literatură română nu reflectă respectul pe care-l datorăm celui mai de seamă făuritor de „piatră rară” revărsată pe moșia limbii noastre. Dispersarea unor fragmente, puse doar în slujba studiereii unor „unități de învățare”, nu reușește să inducă în mintea elevilor icoana Poetului, pe care o vom întâlni mai târziu la orice răscruce a creației lirice românești. Cum vom sluji, oare, proporția dintre profunzimea și înălțimea spiritului eminescian – pe de o parte – și dimensiunile altor mari spirite ale neamului – pe de altă parte – raport recunoscut de ei înșiși a fi unul supraunitar?

De ce nu valorificăm scrieri fundamentale despre viața poetului spre a prezenta elevilor, tinerilor aspecte semnificative despre trecerea prin lume a Luceafărului, trecere ce se poate constitui într-un mare exemplu de iubire a poporului din care a răsărit, de dragoste față de învățătură, față de carte, care i-a absorbit întreg sensul vieții. Un captivant model de nouă lectură a poeziei eminesciene ni-l oferă criticul Alex Ștefănescu, „intimidat de ceea ce a putut să facă un tânăr din secolul nouăsprezece din cuvintele limbii române” ( Eminescu, poem cu poem). Interesul pe care îl manifestă copiii, mai mici sau mai mari, în legătură cu detaliile biografice ale unor oameni de seamă despre care învață este deosebit, acestea atașându-i mai mult de modelul de viață și creație prezentat.

În cultivarea atracției pentru Eminescu, integrarea unor elemente locale în demersul nostru ar fi, cu siguranță, profitabilă. Câți dintre elevii noștri actuali sau foști știu că statuia Poetului din „Parcul Eminescu” este primul monument ce i l-au ridicat românii? A fost prilej atunci, la inaugurare, ce s-a petrecut într-o duminică de 16 octombrie 1911, ca însuși ministrul cultelor și instrucțiunii publice să fie de față la Galați (erau vremuri când miniștrii își găseau timp să cinstească faptele contemporanilor). S-au mai strâns atunci în jurul statuii și au rostit cuvântări Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Duiliu Zamfirescu și alți mari români, dar și străini de seamă. Așa au știut înaintații noștri să arate cinstire celui pe carte l-au iubit ca pe un prieten sau ca pe un învățător al lor.

Să spunem toate acestea celor ce cresc și, poate, mâine sau poimâine, încă mai prinzând o frântură de dimineață la trecerea prin Parc, n-am mai rămâne dezgustați și înfuriați la constatarea unei alte barbarii comise față de muza lui Emin.

Dar, de ce-am mai continua, când putem, bine, încheia întărind autoritatea sensului celor spuse până aici, citând din nou pe Nicolae Iorga și recapitulând că Eminescu rămâne „un simbol de credință tare în neam, un aspru supraveghetor moral”.

Ca dascăli, cu rostul de a tot prefigura zorii marilor atracții, un gând ne apasă, totuși: aniversarea Poetului nu este și un prilej de adânci mustrări de cuget?


Share

15 ianuarie 2019 de Teodor Ștefănică
Categorii: Articole de fond | 4 comentarii

EVANESCENȚĂ ANIVERSARĂ… (Cobot vs Faeton!)

Într-o cronică apocrifă a vieții mele
s-ar putea vorbi despre
schimbarea de perspectivă
a translației de la, de fapt, obscurul nivel material 4.0
către imateriala mea axă,
dându-mi peste cap încercarea
de revenire la starea anterioară.

Acum,
mă aflu oprit, derutat,
după toată amiaza fierbinte
în care sorbisem din palme
o licoare dătătoare de viață.

Îmi cercetez gândurile,
(care imploraseră chiar și versuri…)
îmi dau seama că sunt asediat
de o limbă străină
ale cărei litere și cifre pronunță
din ce în ce mai puțin șoptit
fresce ale unui lăcaș pângărit…

Încerc să vorbesc clar
dar nu se aude nimic…
Ceva ca o lavă mi se prelinge pe gât
când vreau să redau sunete
despre strania încropire hlizită, obscură…

Știu:
va trebui să fac unele transformări
în creierul meu încins.
E nevoie chiar de o modificare radicală.
Mai știu eu, oare, să mă bucur de lucruri mărunte,
cum ar fi o cămașă,
o pasăre liberă,
o gură de apă?
Chiar în lipsa lor…

Voi revitaliza substantivele, verbele,
o să le scot din întunericul fosforescent
prin tuneluri îndreptate spre lumină,
spre singularul luciu aniversar,
ferit de înmulțirea cu zero…
Voi continua să gândesc lumea în sunete
până când, de la marginea ultimei nopți,
va pluti spre mine apotropaic
Sonata Lunii,
direct din capodoperianul Meridian Zero!
Va fi o sărbătoare a contrapunctului!
……………………………………
4.0. Patru. Punct. Zero.
Immundus absconditus!


Share

06 august 2018 de Teodor Ștefănică
Categorii: Articole de fond, Evenimente | Etichete: | 5 comentarii

DOAR DOMNUL EMINESCU !

 

Pe 15 ianuarie 2011, imediat după legiferarea Zilei Culturii Naționale pentru data de 15 ianuarie a fiecărui an, scriam articolul „EMINESCU=EMINESCU”, prin care îmi exprimam un dezacord, articol pe care îl redau cu aproximație mai jos:

 

EMINESCU = EMINESCU

Am întârziat să scriu acest articol prin care să marchez în felul meu Ziua Poetului.

Încă sunt derutat şi nu ştiu dacă să mă furişez în coloanele celor care sunt „copleşiţi” de legiferarea Zilei Culturii Naţionale tocmai în ziua de 15 ianuarie, peste nu doar îndestulătoarea, ci copleşitoarea semnificaţie culturală a Zilei Eminescu. Cu riscul de a rămâne complet izolat, singur-singurel, mărturisesc că eu nu mi-am pierdut firea la auzul acestui …eveniment legislativ, prin care se instituie, prisoselnic, obligaţii românilor – căci ce lege e aceea care nu instituie și obligații ?!-  tocmai de Ziua Poetului, obligații de a promova după criterii de selecție Cultura şi, parcă, abia în acest context, şi pe Eminescu. Chiar dacă ziua de naştere a Poetului e temeiul, mobilul acestei legi, NU!

De 15 Ianuarie,  de zeci și zeci de ani, instituţiile românești săvârşesc din sinele lor un reflex cultural naţional. Mai mult decât atât – o lege în acest sens – este un …nonsens. E ca şi cum s-ar legifera confuzia între convingere şi constrângere. 

DA, Eminescu îşi este sieşi şi ne este nouă suficient ca metaforă de înaltă esenţă pentru Cultură. Nu e context mai potrivit pentru expresia “să dăm Cezarului ce-i al Cezarului”; să cinstim exclusiv pe Eminescu de Ziua Lui ca o reverenţă pe care însăşi Cultura Naţională I-o face!

Iar dacă într-o zi anume – DA! – ar fi să cinstim Ziua Culturii Naţionale în toate ale sale, am putea-o face chiar a doua zi, pe 16 ianuarie, în plin ecoul  Zilei Eminescu; și atunci, însă,  înscrisurile de pe diadema acestei Zile să înceapă tot cu Eminescu! …În timp ce instituţiile vor putea urma ritmurile din anunţatul ghid al criteriilor de selecție și finanțare a proiectelor Ministerului Culturii (sic!).

Astăzi şi în fiecare an, pe 15 Ianuarie eu voi încălca o lege: voi sărbători doar Ziua Eminescu! A doua zi mă voi apleca şi asupra ghidurilor…”

*

*              *

Zic acum, la 7 ani de-atunci: cum s-ar putea evita situația jenantă – de mai acum un an –  în care un ministru de profil să constate la ministerul său, în preajma Zilei Culturii Naționale, rănit din dragoste de cultură, „lipsa oricăror proiecte sau evenimente prin care să fie celebrată Ziua Culturii Naționale”, în timp ce, fără de număr, instituții și români „de unul singur” aniversează esențialmente cultural Ziua Poetului Național?!

Eu știu că data de 15 Ianuarie a fost sorbită din anonimatul atâtora dintre cele 365 de zile ale anului de Geniul Eminescian.

Nu credeți, așadar, că 15 Ianuarie ne-a fost lăsată de Domnul doar pentru Domnul Eminescu?!


Share

15 ianuarie 2018 de Teodor Ștefănică
Categorii: Articole de fond, Evenimente | Etichete: | 1 comentariu

RECURS ANIVERSAR…

(un asterism celest…)

…dacă ați ajuns până aici, ascultați, totodată, și bijuteria muzicală…

Nu demult (…ce e timpul?!),
de departe,
din norduri senine veniți,
am zărit ochii îngerului meu.
Îmi urmărea orice mișcare,
de parcă avea grijă
ca sufletu-mi
să nu se fi scufundat
prin părțile pustii ale pământului înnegrit pe care îl călcasem.
Totodată,
îmi urmărea cuvintele,
căutând un fel de a le avertiza
să nu se avânte în stabilirea vreunei relații între rațiune și nimic…
În preajma capului meu
a început să se împletească o lumină
asemenea chipului său scânteietor.
Ochii angelici
au început să-mi vegheze nopțile și mâinile.
Mergeau alături de mine pe străzi,
pe coridoare,
îmi alungau cuvintele uzate din scrisorile către mine…
păstrând doar picurul vocalelor,
care au început să privească, în locul meu, LUNA…
 
Fii liniștit, îngerul meu,
nu mai vreau eu controlul asupra vieții mele,
accept ca ea să fie guvernată de soartă,  
nu sunt alergic la absolut…
Cu tine,
învăț în fiecare zi să trec peste obstacole,
ferindu-mă de riscul de a fi consumat de proiecția propriilor mele puteri…
De fapt,
cred că totul se știa dinainte…
Doar deșertăciunea m-ar mai face să fiu devotat timpilor mei,
dar mi-e teamă că și pentru asta e prea târziu.
Lumina pe care mi-o trimiți
se așază atât de lin în preajma mea,
atât de fin,
asemenea șoaptei cu care trebuie spuse
cuvintele de taină…
 
Da, îngerul meu, fii liniștit…

Share

06 august 2017 de Teodor Ștefănică
Categorii: Articole de fond, Evenimente | Etichete: , | 7 comentarii

CELOR NEGLIJENȚI CU FRUMUSEȚEA!

 

Hei, bărbați, fiți mai atenți!

Astăzi,

vă propun o partitură:

haideți să fim Leonardo,

am putea ușor

să redăm Gioconda

pentru că Ea

continuă să fie în veacul acesta,

în timp ce noi, păcat,

noi nu putem fi în veacul acela!


Share

08 martie 2017 de Teodor Ștefănică
Categorii: Articole de fond | Etichete: | Lăsați un comentariu

LUNA MEA…

 

În preajma aniversării, ai nevoie de tabloul reconfortant al unei adieri de contemplativitate, în care să faci puțină risipă de cer, renunțând la orice gesticulație solemnă, purtătoare a riscului de a defini cu rest ceva important pentru tine.

…important pentru tine…

Poate fi ceva care în jurul satisfacțiilor zilnice naște un halou de neliniști în care doar cultura interogativității te mai poate salva din conturul metalumesc al accesoriilor „vitaliste” ale existenței…

Poate fi momentul în care înțelegi că nu e în regulă să observi doar din an în an că trăiești într-o lume cu cer, cu copaci, cu ape, cu amiezi și amurguri, cu ploi și stele, cu nopți și lună…

De ce nu ar fi și atunci când nu mai vrei să accepți existența de ghișeu, în care dai mereu răspunsuri și sfaturi sau ai complicități prin care îți dereglezi metabolismul mental până acolo încât, sub asaltul sterilelor satisfacții publice datorate unor aride dexterități arbitrare, uiți farmecul bucuriei, al bucuriei proprii, de teama de a nu fi luată drept o cacofonie profesională…

E important să accepți că imaginația nu e nici pe departe un viciu de concentrare, chiar dacă, lăsându-te confiscat de nuanțe, focalizezi mai greu punctul, în timp ce rămâi „singur și inactual”…

Singurătatea, nobila materie primă a reflexivității, care îți oferă savoarea decuplării de la mecanismul aglutinat al angrenajului în care vei fi fost aruncat… Cum e să te opui pustiului intelectual și sufletesc al butoanelor-fb și să încerci detenta bucuriei, desprinzându-te igienic pe verticală, absorbit de respirația subtilă a lumii?!

Deși mă recunosc câte puțin în toate cele de mai sus, despre mine încă nu am spus nimic, pentru că nu v-am vorbit despre lună…

Luna mea…


Share

25 august 2016 de Teodor Ștefănică
Categorii: Articole de fond, Evenimente | Etichete: | 2 comentarii

TU…

Te caut demult, demult…

Fără sfială, m-am apropiat de tine, în timp ce viața, Dumnezeu, propriul meu sine îmi încercau neîngrădirea în a deveni mai conștient de resurse, mai atent la vulnerabilități.

Într-o zi, m-au atras zbuciumul tău, căutarea schimbărilor care te aruncau într-o febrilă frământare, de unde te arătai capricios, gata să dispui cu plăcere, fără milă, de tot: lucruri, oameni, idei, sentimente. Cine știe, poate din slăbiciune, ți-am admirat superba individualitate, am admirat cât de sigur  și îmbătat de superioritatea ta erai, cum neîndurător înțelegeai  să-ți supui toate, cu orice silinți ale tale și pagube ale altora.

Altădată, îmi apăreai ca un stâlp de lumină caldă, în jurul căruia viața înflorește; atunci, mă făceai să înțeleg că ceea ce ne rămâne e ceea ce dăm, ce lăsăm de la noi; altfel, oricât de mare, poți rămâne precum statuia de sare a soției lui Loth din rătăcita biblică Sodoma: uriașă, clară, însă rece și amară în mijlocul pustiului.

De multe ori, te vedeam solitar, dar niciodată singur. Atunci, păreai a fi un pelerin a cărui patrie e neantul, contemplându-ți propriile gânduri și emoții, în același spațiu mental cu propriul eu, cartografiindu-ți înțelepciunea, înconjurat de concepte abstracte, sperând cu îndârjire că nimeni nu vede haosul din tine.

Odată, te-am văzut făcând un semn de renunțare… Am înțeles că e  prea mult… M-am gândit că poate e timpul să mai renunțăm la  câte ceva, că a renunța poate să fie astăzi o inovație, bucuria de a face loc bucuriei, acea bucurie în care să nu intrăm în curmeziș, înghesuiți de …proceduri, ci, măcar, câte doi o dată…

În toate aceste rânduri, m-ai făcut să înțeleg că paza strașnică a valorilor este veghea care nu trebuie să înceteze, sub spectrul grav al erorii, pentru că orice greșeală săvârșită se reflectă și asupra strălucirilor noastre.

Drept pentru care, îţi mărturisesc aniversar că, fără pretenții, dar și fără scădere, mă voi ține aproape de tine,

Omule,

TU!

 


Share

06 august 2015 de Teodor Ștefănică
Categorii: Articole de fond, Evenimente | Etichete: | 3 comentarii

← Postări mai vechi